Søndag, 26. April 2015

Tjernobyl-katastrofen er den største ulykke i atomkraftindustrien

Skrevet af 
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)
Tjernobyl-atomkraftværket. 2015. Tjernobyl-atomkraftværket. 2015. Foto: Marchel Tino Johansson.

Den vigtigste skadelige faktor ved Tjernobyl-ulykken var radioaktiv forurening.

Den 26. april 1986 kl. 01:23 fandt en eksplosion sted i Tjernobyl Atomkraftværk, som tilintetgjorde værkets reaktor 4 og dræbte to af værkets medarbejdere. Det skete tæt på byen Pripjat i den nordligste del af det nuværende Ukraine, hvor Hviderusland og Rusland grænser op til hinanden.

Teknisk vidunder for Sovjetunionen

Tjernobyl atomkraftværket var det mest moderne i Sovjetunionen og leverede billig strøm til storbyen Kiev og et stort område rundt om.

Det blev set som en uudtømmelig energikilde, der modsat kulkraft var ren. Atomkraftværket blev taget i brug 26. september 1977.

Ukraine Chernobyl photo Marchel Tino Johansson

Tjernobyls byskilt. 2015.

Årsager til katastrofen

I forbindelse med en afprøvning af sikkerhedssystemet i en af atomreaktorerne, blev der lukket for meget kølevand ind i en reaktor. Det betød, at der ikke var kølevand nok til de andre reaktorer, og reaktor 4's temperatur og tryk nåede et kritisk niveau. Først for sent i forhold til at kontrollere situationen opdagedes situationens alvor.

I begyndelsen var man uden for værket ikke klar over, at det var en reaktor, der var eksploderet. Man troede, at der kun var tale om en brand i en bygning. Men hurtigt i løbet af brandslukningen begyndte brandfolkene at reagere på strålingen. Den ødelagte reaktor fortsatte i lang tid med at udsende voldsom kraftig stråling.

Det radioaktive udslip truede Sovjetunionens tredjestørste by, Kiev, der ligger kun 103 km væk og byens vandreservoir, der ligger umiddelbart ved siden af. Man blev efterhånden klar over, at den ødelagte reaktor kunne nedsmelte og arbejde sig ned mod grundvandet, hvilket ville betyde en meget kraftigere eksplosion og siden udbredt grundvandsforurening.

Ukraine Chernobyl Prypiat photo Marchel Tino Johansson

Pripjats byskilt. 2015.

USSRs regerings tavshed

I forbindelse med den fortsatte øst-vest-konfrontation og atomkraftværkets prestige holdt man nyheden om katastrofen på et minimalt niveau. Første melding om evakuering kom den 27. april 36 timer efter eksplosionen.

I dyb hemmelighed blev der på dette tidspunkt planlagt og gennemført en evakuering af alle borgere i en 10 km radius. I de følgende dage gennemførtes der dog evakuering af alle indbyggerne i en 30 km radius. For at undgå panik fik de evakuerede at vide, at de kun skulle væk midlertidigt. De blev i højttalerbeskeden mindet om, at de skulle huske pas, papirer og kun det allervigtigste. Endvidere instrueredes de i at tage lidt fødevarer med samt at huske at lukke for vand, gas og el.

Selvom skadernes omfang efterhånden blev kendt, og også vestlige medier begyndte at spørge ind til store røgformationer over himmelen i Østeuropa, gennemførtes paraderne i forbindelse med 1. maj i både Kiev og Minsk og alle større byer, som om intet var hændt. De mennesker, der kom til paraderne, blev ikke advaret om faren.

Efter evakueringen fastholdtes der i lang tid bevogtning af bygninger f.eks. i byen Pripjat, fordi man officielt regnede med at kunne genoplive byen igen. Det er dog ikke sket.

Ukraine Chernobyl Prypiat photo Marchel Tino Johansson 2

2015.

Eliminering af konsekvenserne af ulykken

Den sovjetiske hær indsattes for, at man kunne komme ind til reaktoren og standse nedsmeltningen og den endnu større katastrofe. Der indkaldtes tusinder af likvidatorer, der i blydragter skulle fjerne hindringer for adgangen til reaktoren. På trods af at de arbejdede i skiftehold på ned til 3 minutter ad gangen, fik mange dødelige doser radioaktiv stråling og døde i månederne og årene efter arbejdet.

Ukraine Chernobyl photo Marchel Tino Johansson 2

2015.

Tjernobyl-værket blev delt op, og det fortsatte med at producere strøm i de andre reaktorer frem til december 2000. Den endelige lukning og konservering af reaktorblokke vil blive udført på værket frem til 2028. Der er yderligere planlagt lukning af reaktorenheder i perioden, hvor der vil ske ske et naturligt fald af stråling til et acceptabelt niveau (ca. frem til 2045). Det sidste trin bliver afviklingen af reaktoranlæg (frem til omkring 2065).

Ukraine Chernobyl Prypiat photo Marchel Tino Johansson 3

2015.

Atomforureningen i dag

Forskellige radioaktive materialer har nået en stor del af Europa. Det største nedfald er observeret over store dele af Hviderusland, Rusland og Ukraine.

Atomnedfaldet er sket uregelmæssigt i området omkring Tjernobyl. Kiev og Kievs vandreservoir er kun i lille grad blevet ramt. Nedfaldet er sket i området umiddelbart omkring værket og i et område 100 km herfra i det sydøstlige hjørne af Hviderusland, men på dette område kun med let forøget radioaktivitet. Derudover er det også områder inde i Rusland længere væk, der er ramt.

Ukraine Chernobyl Prypiat photo Marchel Tino Johansson 4

2015.

Dark tourism i Tjernobyl-zone

I dag er det muligt at komme ind at se området omkring Tjernobyl og den forladte by Pripjat i kortere tid. Den forbudte zone omkring Pripjat har efterhånden udviklet sig til en naturpark, hvor vilde og forvildede dyr har tilpasset sig – trods strålingen.

Oversættelse af Olena Yanykh

Læst 3116 gange Senest ændret Mandag, 24. April 2017

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér

Made by Amaze Studio Team