Torsdag, 28. August 2014

SBU: Den nuværende russiske strategi for destabilisering af Ukraine og dets nabolande

Skrevet af 
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

Ukraines Sikkerhedstjeneste (SBU) har analyseret situationen i Østukraine samt Ruslands baggrund for at føre krig mod landet.

 

I analysen hedder det blandt andet: Vurdering af de tilgængelige oplysninger fører til den konklusion, at oprettelsen af et "sikkerhedsbælte" gennem isolation af østlige og sydlige regioner af Ukraine og løsrivelse af Transnistrien Moldoviske Republik og Gagauz-Yeri regionen fra Moldova for deres efterfølgende annektering af Rusland er stadig en strategisk prioritet for Kreml. Ad denne vej håber Rusland at sikre sin dominans i Sortehavsområdet, hvilket anses som værende af afgørende betydning, samt parallelt at skabe fodfæste til at modvirke EU / NATO fra syd-vestlig retning.

Den brændte jords taktik

Ifølge SBU ønsker Rusland at destabilisere den østlige del af Ukraine og derigennem hele landet. Forretningslivet og infrastrukturen i Donbass ødelægges, hvilket betyder store tab for Ukraine. Bemærkelsesværdigt er det dog, at virksomheder, hvor der er russisk kapital indblandet, bliver skånet. Det samme gælder for firmaer, som har indgået aftale om finansiering af terroristerne, samt for faciliteter, der har stratetisk betydning for Rusland.

SBU mener, at mønstret i ødelæggelserne viser, at visse faciliteter bevares i tilfælde af, at de russiske projekter DFR og LFR lykkes, men at de vil blive ødelagt, såfremt ATO sejrer. Med andre ord: Hvis udviklingen fra Ruslands synspunkt er negativ, vil russerne kunne bruge "den brændte jords" taktik for at påføre Ukraine store økonomiske tab.

Opskriften på humanitær katastrofe

Rusland kan have detaljerede oplysninger om forskellige faciliteter, militær-industrielle komplekser eller virksomheder, som udgør en konkurrencetrussel for Rusland på interne eller internationale markeder, samt data om kritiske infrastrukturanlæg.

Terroristerne har "frosset" flere faciliteter, ved enten at lægge miner eller blokkere for levering af varer og materialer, så den normale drift påvirkes. Der er udlagt miner ved dæmninger, fremstillingsvirksomheder og vejinfrastruktur.

Ødelæggelse af varme-, el- og vandforsyning i Donbas, samt at der ikke kan skaffes fødevarer nok til den store befolkning, er opskriften på at skabe en humanitær katastrofe. Det har tilsyneladende også været Ruslands mening, hvorefter Putin kunne vise sin medfølelse og sit storsind ved at sende humanitær hjælp til Ukraine.

Ukraine påføres store økonomiske tab

Udover de direkte økonomiske konsekvenser af de russisk støttede terroristers ødelæggelser, skal der tillægges mange andre store udgifter. Alt, hvad der vedrører ATO, koster enorme summer. Der er en lavere omsætning på grund af nedgangen i produktionen i Donetsk og Lugansk regionerne, hvilket påvirker deres budgetter. Der tabes penge på grund af nedskæringen i kulproduktionen, og når krigen engang er slut, skal der investeres i genopbygning af regionernes infrastruktur herunder også den sociale (huse, skoler, børnehaver og butikker) samt hele uddannelsesområdet.

Ruslands midler og mål

SBUs analyse af den nuværende situation indebærer, at den russiske ledelse vil fokusere på følgende elementer:

- forhaling af konflikten i det østlige Ukraine, bl.a. ved at inddrage/tvinge det officielle Kiev til at indgå i drøftelser med repræsentanter for ulovlige paramilitære styrker. Værktøjerne: pres på Ukraine fra fremmede stater, internationale organisationer og samfund. Mål: at blokere reformen af det ukrainske politiske system og det kommende parlamentsvalg;

- forebyggelse af at Rusland betragtes som en konfliktpart. Værktøjerne: fornægtelse af Kremls støtte til ulovlige paramilitære tropper i det østlige Ukraine, benægtelse af forbindelser mellem russiske hemmelige tjenester og militante, benægtelse af tilhørende beviser fremlagt af Ukraine. Målet: at holde FNs og OSCEs beslutninger på det ukrainske spørgsmål under russisk indflydelse;

- implementering af en plan for "økonomisk pacificering" ved at skabe betingelser, der gør yderligere eksistens af vores stat umulig uden økonomisk samarbejde med Rusland. Værktøjer: energi-krigsførelse, eksportrestriktioner for ukrainske varer, kunstige problemer for budget-dannende økonomiske sektorer, bortlede staten budgetmidler til rehabilitering af den ødelagte infrastruktur i den østlige del af landet og til humanitære spørgsmål, opmuntre til høj korruption. Mål: fokus på sociale og økonomiske problemer, hvilket tvinger de ukrainske myndigheder til visse politiske indrømmelser til Moskva til gengæld for adgang for de indenlandske producenter til det russiske marked.

Det endelige formål med indsatsen er at tilskynde de ukrainske borgere til endnu en revolution, der ville resultere i oprettelsen af en ordning, der er loyal over for Rusland.

Rusland vil skabe en bølge af separatisme i den syd-østlige del af Ukraine

Det tidligere medlem af Ukraines parlament, O. Tsarev støtter "Russkaya Osen" (Russisk Efterår), som er et projekt, hvis taktiske mål er at etablere "folkerepublikker" i Zaporizhia, Odessa, Mykolaiv, Kherson og Kharkiv regionerne.

Ifølge SBU er det FSBs (Den russiske efterretningstjeneste, red.) intention at stimulere en ny bølge af separatisme i den syd-østlige del af Ukraine, og at dette skal gøres ved:

- målrettet infiltration af agenter fra de nævnte områder;

- at lokke de politiske bevægelser og folk, som er utilfredse med de regerende myndigheder til skjulte aktiviteter og sabotage;

- hurtig indtrængning i våbenlagre;

- at begå terrorhandlinger under dække af at være selvforsvarsgrupper eller "Højre Sektor«;

- at få adgang til arkiverne i de militære registrerings- og hvervningskontorer for at få data om potentielle kandidater til sabotageaktioner;

- ved hjælp af radikale organisationer og bevægelser for at skabe masseuro.

Invasion og adgang til EUs grænser

Ifølge SBU kan der fra Ruslands side eventuelt komme en række provokationer i form af angreb på etniske russere i de nævnte områder og på russiske diplomatiske institutioner i Ukraine, eller forskellige undergravende handlinger mod russiske borgere, militær og grænseenheder på russisk territorium. Dette, mener SBU, for at skabe uro samt et påskud for Putin til at invadere for at beskytte Ruslands "landsmænd" i Ukraine.

Siden midten af juli 2014 har rusland opbygget sin militære tilstedeværelse nær den ukrainske grænse, så der i dag befinder sig 27 bataljoner og 5 taktiske grupper på anslået 39.700 soldater, 120 kampvogne og 1.240 pansrede køretøjer. De russiske tropper har til formål at hindre ukrainsk statsgrænsekontrol samt forhindre ATO i at forsvare grænsen i den sydøstlige del af landet.

SBU mener, at ved en russisk indgriben i Ukraine vil de prioriterede mål være Kherson, Mykolaiv og Odessa regionerne med efterfølgende adgang til Transnistrien og EUs grænser.

Læst 697 gange Senest ændret Lørdag, 22. Juni 2019

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér

Made by Amaze Studio Team